Evaluare cercetare - Raportare CNFIS

Evaluare cercetare - Raportare CNFIS

În cadrul acestei secțiuni se vor încărca datele necesare raportării performanțelor cercetării către CNFIS.

Datele individuale vor fi incarcate in Campusul Virtul al UMC sub coordonarea colegilor desemnați în cadrul departamentelor de specialitate. Datele raportate individual, de către fiecare cadru didactic în parte, trebuie sa fie CORECTE și COMPLETE, conforme cu datele existente în bazele de date online, CNFIS verificând acest lucru prin sondaj.

Vă reamintim că de corectitudinea raportării acestor date către CNFIS depinde obținerea finanțării de bază de către UMC.